Κατηγορίες
ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ » ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

Περιγραφή


ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ GEOLAN

1 GEOLAN 040, 1200X600X40MM  8,64 m2 
2 GEOLAN 040, 1200X600X50MM  7,20 m2
3 GEOLAN 050, 1200X600X30MM 11,52 m2 
4 GEOLAN 050, 1200X600X40MM 8,64 m2 
5 GEOLAN 050, 1200X600X50MM 7,20 m2
6 GEOLAN 075, 1200X600X30MM 9,36 m2 
7 GEOLAN 075, 1200X600X40MM 7,20 m2 
8 GEOLAN 075, 1200X600X50MM 5,76 m2 
9 GEOLAN 100, 1200X600X20MM 10,80 m2 
10 GEOLAN 100, 1200X600X30MM 7,20 m2 
11 GEOLAN 100, 1200X600X40MM 5,76 m2 
12 GEOLAN 100, 1200X600X50MM 4,32 m2 
13 GEOLAN 150, 1200X600X20MM  8,64 m2 
14 GEOLAN 150, 1200X600X30MM 5,76 m2 
15 GEOLAN 150, 1200X600X40MM 4,32 m2 
16 GEOLAN 150, 1200X600X50MM 3,60 m2 
17 GEOLAN 175, 1200X600X20MM  8,64 m2 
18 GEOLAN 175, 1200X600X30MM 5,76 m2 
19 GEOLAN 175, 1200X600X40MM 4,32 m2 
20 GEOLAN 175, 1200X600X50MM 3,6 m2 
 

FIBRANgeo- ένα οικολογικό προϊόν

O πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι φυσικό προϊόν, προερχόμενο από πετρώματα ηλικίας 200 εκατομμυρίων ετών. Παράγεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρικών φούρνων, διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

FIBRANgeo - θερμική προστασία όλο το χρόνο

Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών.  Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

FIBRANgeo - ηχομόνωση - ηχοπροστασία  

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Τα προϊόντα FIBRANgeo διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπηση αερόφορτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.

FIBRANgeo - πυροπροστασία των κατασκευών

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750ºC. Η εφαρμογή του σε κτηριακές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές προσδίδει πυραντίσταση στα δομικά στοιχεία, η οποία φθάνει και τα 120 λεπτά.

 

 

 

 

 
<< Προηγούμενο  |  
SSL Certificates