Κατηγορίες
ΕΤΟΙΜΗ ΣΟΒΑΔΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ » GN 30 ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Περιγραφή


GN 30 ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

~~Περιγραφή

Έτοιμο βιομηχανικό κονίαμα ενός συστατικού, με βάση το γκρι τσιμέντο Portland, κοκκομετρικά διαβαθμισμένα αδρανή, διάφορα χημικά πρόσθετα και ίνες που του προσδίδουν μεγάλες μηχανικές αντοχές. Δεν περιέχει ασβέστη.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται όπου θέλουμε σημαντική ενίσχυση της τοιχοποιίας, π.χ. παλιοί  τοίχοι από τούβλα, πέτρα  κτλ. Σε  περιπτώσεις  αποδιοργανωμένης τοιχοποιίας χρησιμοποιείται σε  συνδυασμό με μεταλλικό πλέγμα. Επίσης, ως  κονίαμα  υψηλών αντοχών χρησιμοποιείται και σε κατασκευές τύπου 3Δ πριν την εφαρμογή του σοβά, καθώς και σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, πέτρα κτλ.  Είναι ιδανικό για την ανακαίνιση, επισκευή, ανακατασκευή παλαιών και νέων κτιρίων. Επίσης για επισκευή προβλημάτων μετά από σεισμό, για επισκευή  διατηρητέων κτιρίων  κ.τ.λ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το  χέρι ή με πρέσα.

Πλεονεκτήματα

•Σταθερή ποιότητα
•Ευκολία εφαρμογής
•Ιδανικό  τόσο για τοιχοποιίες που χρειάζονται ενίσχυση, όσο και για περιπτώσεις οπλισμένου  και άοπλου σκυροδέματος
•Υψηλές αντοχές 30 MPa
•Δεν επηρεάζει τα μεταλλικά  στοιχεία που βρίσκονται  στις τοιχοποιίες και στα στοιχεία από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα
•Μεγάλη ελαστικότητα
•Δε ρηγματώνει
•Μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασιακές  διακυμάνσεις
•Εφαρμόζεται με κλασσική πρέσα εκτόξευσης “GUNITE”.

Τρόπος Εφαρμογής

•Ελέγξτε την επιφάνεια ώστε να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από σαθρά  υλικά
•Εάν είναι αναγκαίο, και μετά τις οδηγίες του μηχανικού, τοποθετήστε μεταλλικό πλέγμα στην επιφάνεια που πρόκειται να εφαρμοστεί το GN 30
•Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η εφαρμογή με πρέσα εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite) ή άλλη ειδική πρέσα
•Αδειάστε  τα σακια του GN 30  στο ειδικό μηχάνημα εκτόξευσης
•Ρυθμίστε το νερό, έτσι ώστε το  έτοιμο νωπό κονίαμα να στρώνει ομοιόμορφα στην επιφάνεια
•Εφαρμόστε σε διαδοχικές στρώσεις, σε πάχος 2 – 2,5 cm ανά στρώση, προσέχοντας να καλύπτετε το μεταλλικό πλέγμα, όπου αυτό υπάρχει,  και στρώστε με τον πήχη
•Σε  περίπτωση που η εφαρμογή γίνει σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, το νωπό κονίαμα θα πρέπει να προστατευτεί από την ταχεία ξήρανση και να διατηρηθεί υγρό με διαβροχή
•Το νωπό ανακλώμενο υλικό που συσσωρεύεται στο πάτωμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκ νέου
•Ακολουθεί σοβάς τελικής στρώσης MARMOLINE SV3 ή σοβάς μιας  στρώσης SV 100  ή αδιάβροχος σοβάς μιας  στρώσης  MARMOLINE  SV 010, SV 030, εφόσον η προηγούμενη στρώση GN 30 έχει στεγνώσει καλά,  και  οπωσδήποτε μετά από 20-30 ημέρες, ανάλογα με την εποχή.

Προδιαγραφές


Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 998.1 (GP/CSIV/W1)
•Μορφή: Γκρι σκόνη.
•Κοκκομετρία: 0 - 4 mm.
•Ειδικό βάρος ξηρού κονιάματος: 1700 kg/m².
•Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 2200 kg/m³.
•Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 30,0 MPa. (κατηγορία CSIV) (μέθοδος ΕΝ 1015–11)
•Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 5,0 MPa. (μέθοδος ΕΝ 1015–11)
•Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C.

Τρόπος Διάθεσης

•Σε σάκους των 30 kg.
•Σε παλέτα των 1620 kg, 54 χάρτινοι σάκοι των 30 kg.
•Σε μεγασάκους των 1000 kg.
•Χύδην σε σιλό χωρητικότητας 12 - 18 - 22 m³.

Αποθήκευση

Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση

Χρειάζεστε περίπου 20 kg κονιάματος ανά m² για πάχος 1 cm.

 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>
SSL Certificates