Κατηγορίες
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ- ΠΡΟΦΙΛ » ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ

Οι ισοσκελείς πλευρές του κάνουν ευκολότερη την τοποθέτηση του κύριου οδηγού οροφής.Διαθέτει και αυτό ζεύγος νεύρων (1)στην βάση του καθώς επίσης καιαυλακωτή επιφάνεια (κανελάζ-σαγρέ) (2) στις δύο πλευρές όπου ενισχύουν την ακαμψία.Η αυλακωτή επιφάνεια (κανελάζ- σαγρέ) (2) επίσης βοηθά να συγκρατείτην βίδα χωρίς να γλιστρά σε λείαεπιφάνεια κατά την συναρμολόγηση.Διαθέτει οπές Φ6mm στην βάση ανά 400mm.

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

28Χ18Χ28      3mtr

Οι ανισοσκελείς πλευρές του κάνουν ευκολότερη την τοποθέτηση του κύριου οδηγού οροφής.Διαθέτει και αυτό ζεύγος νεύρων (1)στην βάση του καθώς επίσης καιαυλακωτή επιφάνεια (κανελάζ-σαγρέ) (2) στις δύο πλευρές όπου ενισχύουν την ακαμψία.Η αυλακωτή επιφάνεια (κανελάζ- σαγρέ) (2) επίσης βοηθά να συγκρατείτην βίδα χωρίς να γλιστρά σε λείαεπιφάνεια κατά την συναρμολόγηση.Διαθέτει οπές Φ6mm στην βάση ανά 400mm.

ΔΙΑΣΤΕΣΕΙΣ 

37Χ18Χ28       3mtr

SSL Certificates